วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 16 : 34 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด (page 7)

ข่าวและกิจกรรมมัสยิด

Feed Subscription<

ข่าวและกิจกรรมของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

ประชุมสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ เพื่อขอความเห็นเรื่องซื้อที่ดิน

    เมือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านทางมัสยิดฮิดา ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคอเต็บ อำดัน พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ชาวบ้านเกาะใหญ่ได้ไ ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

    กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 จัดขึ้น ... Read More »

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

  บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 ตรง ... Read More »

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้แจกจ่าย ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ทางมัสยิ ... Read More »

เอี๊ยะติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553 ... Read More »

หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ได้ลงบทความของท่านอิหม่าม สาและ พงหลง

    หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ประจำเดือนซะหฺบาน – ... Read More »

ร่วมงานละศีลอด ฮ.ศ. 1431 จังหวัดสตูล

    เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทาง ... Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

    มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสต ... Read More »

การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อิหม่าม ส ... Read More »