วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 07 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดีกับคอเต็บ อำดัน พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์
ขอแสดงความยินดีกับคอเต็บ อำดัน พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

ขอแสดงความยินดีกับคอเต็บ อำดัน พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

 

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ชาวบ้านเกาะใหญ่ได้ไปส่ง นายอำดัน พงหลง คอเต็บประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งได้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อไปส่งคอเต็บ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคอเต็บอำดัน พงหลง ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยบรรยายกาศการไปส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้นั้น มีความคึกคัก มีมุสลิมจำนวนมากได้เดินทางไปส่งพ่อแม่ พี่น้อง ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย


ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ และชาวบ้านบ้านเกาะใหญ่ ก็ต้องขอแสดงความยินดี กับนายอำดัน  พงหลง คอเต็บประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ประจำปี 2553 ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อนึ่ง ต้องกล่าวอัลฮัมดูลิลละ ขอบคุณอัลเลาะห์ ผู้ทรงเมตตา ปราณีเสมอ ได้โปรดประทานโอกาสให้ตัวแทนของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในโครงการของ ศอ.บต. เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้ว ซึ่งเมื่อปีที่แล้วท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในโครงการนี้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*