วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 21 : 25 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 

เวลา 08.30 – 22.00 น.

ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

พบกับกิจกรรมนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เขตการศึกษาที่ 6 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ทั้ง 20 แห่ง ร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

– การแข่งขันอัลนาเชด

– การแข่งขันอาซาน

– การแข่งขันท่องจำอัลกุรอาน

– การแข่งขันท่องจำอัลหะดิษ

– การแข่งขันอ่านคุตบะห์

– การแข่งขันตอบปัญหา

– การแข่งขันบรรยายธรรม

– การวาดภาพประกอบอัลหะดิษ

– กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*