วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 เวลา 03 : 19 น.
Masjid News
You are here: Home >> เกี่ยวกับบ้านเกาะใหญ่

เกี่ยวกับบ้านเกาะใหญ่

บ้านเกาะใหญ่ในอดีต

          บ้านเกาะใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย แต่เดิมคนในหมู่บ้านนี้อพยพมาจากบ้านย่านซื่อ ซึ่งมี โต๊ะสัน บาหลัง เป็นคนแรกที่มาตั้งหลักแหล่งที่นี่ เพื่อประกอบอาชีพด้วยการทำนาต่อมาได้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณนี้มีสัตว์ดุร้ายมาก เช่น เสือ ทำให้ไม่มีใครเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำพัง จึงต้องมาตั้งบ้านเกาะกลุ่ม รวมกันเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อว่า “บ้านเกาะใหญ่”