วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 21 : 16 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> กิจกรรรมต้อนรับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1436
กิจกรรรมต้อนรับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1436

กิจกรรรมต้อนรับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1436

          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้จัดกิจกรรม “กิจกรรรมต้อนรับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1436” โดยเป็นการจัดกิจกรรรมต้อนรับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี (วันรายาบวช) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ให้กับนักเรียนโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี การจ่ายซะกาต การอาบน้ำสุนัตวันอีดิ้ลฟิตรี การละหมาดอีดิ้ลฟิตรี เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*