วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 07 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สาม
โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สาม

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สาม

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ร่วมกับบ้านเกาะใหญ่ ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน แก่เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 20 เมษายน 2553 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนมุสลิม มีการเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิดและกิจกรรมศาสนาต่างๆ และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด สืบเนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นทางมัสยิดและบ้านเกาะใหญ่ จึงได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด และได้นำเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2553 นั้นทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ร่วมกับบ้านเกาะใหญ่ นำโดยอิหม่ามสาและ  พงหลง และผู้ใหญ่บ้านเกาะใหญ่ นายราเชน สาดหลี ได้นำเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่และชาวบ้านเกาะใหญ่ เดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา เป็นหน่วยงานสังกัด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเข้าและสาธิตขั้นตอนต่างให้แก่เยาวชนมุสลิมและชาวบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์และบ้านเกาะใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ที่ได้ให้ความรู้แก่เยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*