วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 36 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> พิธีมอบวุฒิบัตร ของนักเรียนตาดีกา โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์
พิธีมอบวุฒิบัตร ของนักเรียนตาดีกา โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์

พิธีมอบวุฒิบัตร ของนักเรียนตาดีกา โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ในงานการกุศลของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาใหญ่นั้น ทางโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ใช้โอกาสพิเศษในครั้งนี้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนตาดีกาของโรงเรียน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2554 โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอิสลามภาคฟัรดูอีนในครั้งนี้ ภาคภูมิใจมาก ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องในการขยันเล่าเรียน และที่สำคัญจะนำความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามต่อไป

One comment

  1. อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

    ผมชอบขอขอบคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*