วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 50 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> นักเรียนมาศึกษาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน
นักเรียนมาศึกษาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

นักเรียนมาศึกษาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่ โดยเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้ต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งในครั้งนี้คณะครู อาจารย์ได้นำนักเรียนมาศึกษานอกสถานที่ โดยได้มาอบรมรับฟังเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล และได้ไปทดลองการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*