วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2021 เวลา 09 : 40 น.
Masjid News
You are here: Home >> ติดต่อมัสยิด

ติดต่อมัสยิด

เกี่ยวกับมัสยิด

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

  • ที่อยู่ 30/1 หมู่ 7 บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย
    อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
  • 30/1 Village No. 7 Koh Yai Village Thung Nui Sub-district
    Khuan Kalong District Satun Province, Thailand 91130
  • Email: info@masjidhidayah.com
  • Website: www.masjidhidayah.com
  • โทร 08-9658-3741

แผนที่
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

ส่งข้อความติดต่อ
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ