วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 23 : 09 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2554
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2554

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2554

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเระห์ศักราช 1432

………………

                     ตามที่ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1  เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลาหลังดวงอาทิตยืลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและอำนาจตามความในมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2550 ประกาศว่า วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554  และวันอีฎิ้ลอัดฮา  ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ประกอบศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*