วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2023 เวลา 07 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554

          ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2554  สามารถสมัครเข้าเรียนได้ดังนี้

สมัครเข้าเรียน

  • ระดับช่วงชั้นที่ 1   ชั้นปีที่ 1 – 3
  • ระดับช่วงชั้นที่ 2   ชั้นปีที่ 4 – 6
  • ระดับช่วงชั้นที่ …. ชั้นปีที่ …

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สูติบัตรของนักเรียน                                                            จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                         จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา                                               จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา                                            จำนวน 1 ชุด
  • หลักฐานการจบหรือใบรับรอง (กรณีจบจากโรงเรียนอื่น)      จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

One comment

  1. ขอบคุณมากครับ ขอรับความรู้ไปนะครับ มีประโยชน์มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*