วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 50 น.
Masjid News
You are here: Home >> ที่ตั้งบ้านเกาะใหญ่

ที่ตั้งบ้านเกาะใหญ่

แผนที่บ้านเกาะใหญ่

          บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านการเดินทางจากสงขลาไปยังสตูล ซึ่งบริเวณที่ติดถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 406 นั้นเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ “สามแยกนิคม” บ้านเกาะใหญ่อยู่ห่างจากองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอควนกาหลงประมาณ 8 กิโลเมตร อยุ่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 950 กิโลเมตร