วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 44 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศภาคกลางคืนของ งานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
บรรยากาศภาคกลางคืนของ งานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

บรรยากาศภาคกลางคืนของ งานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

           บรรยากาศภาคกลางคืนของ งานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

           ในภาคกลางคืนนั้นมีพี่น้องมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติในเขตจังหวัดสตูล ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  และนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารต่างๆ ได้เดินทางมาพบปะกับพี่น้อง อาทิเช่น

  • ท่านธานินทร์ ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล
  • ท่านฮอชาลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล
  • ท่านณรงค์ ดูดิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา
  • ท่านเกตุชาติ เกษา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ท่านสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
  • ท่านดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอควนกาหลง

           ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอขอบคุณ พี่พี่น้องมุสลิมและแขกผู้มีเกียรติ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานการกุศล มา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*