วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 เวลา 04 : 17 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552
ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552

อิหม่าม สาและ พงหลง

อิหม่าม สาและ พงหลง

           เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่าน เวลาประมาณ 15.00 น. นายสาและ  พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยโดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 6 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 6 คน และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ๆ ละ 5 คน โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดต่าง ๆ

           ซึ่งทางมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่นได้มาตรวจเยี่ยมที่มัสยิดแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 ปรากฎว่า อิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เป็นอิหม่ามดีเด่นของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 ซึ่งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา อิหม่าม สาและ  พงหลง ก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่นมาแล้ว

ประวัติของท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง