วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 26 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552
ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552

อิหม่าม สาและ พงหลง

อิหม่าม สาและ พงหลง

           เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่าน เวลาประมาณ 15.00 น. นายสาและ  พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยโดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 6 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 6 คน และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ๆ ละ 5 คน โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดต่าง ๆ

           ซึ่งทางมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่นได้มาตรวจเยี่ยมที่มัสยิดแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 ปรากฎว่า อิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เป็นอิหม่ามดีเด่นของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 ซึ่งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา อิหม่าม สาและ  พงหลง ก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่นมาแล้ว

ประวัติของท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*