วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศการละหมาด และกิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431
บรรยากาศการละหมาด และกิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431

บรรยากาศการละหมาด และกิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431

                บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนี้ มุสลิมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องมาละหมาดอีดิลฟิตรีกันที่มัสยิด คนที่ทำงานวันนี้ก็จะหยุดทำงาน คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกลับมารายาที่บ้าน ทำให้บรรยากาศในวันฮารีรายา นั้นมีความคึกคัก อบอุ่น สนุกสนาน และมีการขอมาอัฟ (ขออภัย) ซึ่งกันและกัน

               กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1431 หรือมีชื่อเรียกว่า ” กิจกรรมอีดิลอัฎฮา เยาวชนสัมพันธ์ หรือ รายาสัมพันธ์ ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนตาดีกา หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ที่อยู่ในอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 5 โรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมี

  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลอตีก บ้านควนหินแร่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฟาลาฮุดดีน บ้านปลักลาน
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา บ้านสามแยกนิคม

 

โดยในวันฮายออีดิลอัฎฮาปีนี้นั้น  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฟาลาฮุดดีน บ้านปลักลาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมอีดิลอัฎฮา เยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 แล้ว โดยจัดต่อเนื่องมากทุกเป็น หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นเวลา 13 ปีแล้ว โดยมีกิจกรรมทั้งในภาคกลางวัน และ ภาคกลางคืน ในส่วนของภาคกลางวัน เป็นกิจกรรมสันทนาการและกีฬา และในส่วนของภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*