วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 42 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1431
ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1431

ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1431

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1431

                ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ขาดปัญหาทางศาสนาและการประกาศวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจดังกล่าว กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ราช 1431 ตรงกับ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
                จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*