วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10 : 30 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฏฮา ฮ.ศ. 1431
สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฏฮา ฮ.ศ. 1431

สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฏฮา ฮ.ศ. 1431

                   สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฏฮา ฮ.ศ. 1431 เนื่องจากประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1431 ได้กำหนดวันอีดิ้ลอัฏฮา ประจำปีฮิจเราะห์ราช 1431 ตรงกับ วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553


                  ตามที่รู้กันว่าวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่นับว่าสำคัญที่สุดมี 2 วัน คือ อีดิลฟิตริ์ และ อีดิลอัฎฮา เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองของมุสลิม โดย อีดิลฟิตริ์ เป็นการเฉลิมฉลองหลังเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมะฎอน ส่วนอีดิลอัฎฮา เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสทำฮัจญ์และกุรบาน

                  อีดิลอัฎฮา หรือบางคนเรียกว่า อีดิลกุรบาน ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลหิจญะห์ (เดือนที่ 12 ตามปฏิทินอิสลาม) ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมเดินทางไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์ กิจกรรมสำคัญประจำวันอีดนี้คือการเชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮ สัตว์ที่เชือดได้แก่ แพะ แกะ วัว หรืออูฐ สัตว์ที่เชือดเรียกว่า “อุฎฮิยะห์” ตามภาษาที่ใช้ในนิติศาสตร์อิสลาม จึงเป็นที่มาของชื่อ อีดิลอัฎฮา ส่วนที่เรียกว่า กุรบาน ก็เนื่องจากการเชือดสัตว์นี้เป็นการกระทำเพื่อความใกล้ชิดพระเจ้า

การเชือดสัตว์กุรบานนี้ จะกระทำกันในเช้าวันที่ 10 ซุลหิจญะห์ ผู้ทำฮัจญ์จะเชือดสัตว์ที่ทุ่งมินา นอกเมืองมักกะห์ ในขณะที่มุสลิมในส่วนต่าง ๆ ของโลกก็จะเชือดกันและแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่เชือดแก่คนยากจนในชุมชนของตน แล้วจึงไปร่วมละหมาดอีด ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกับในอีดิลฟิตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*