วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 43 น.
Masjid News
You are here: Home >> เกี่ยวกับมัสยิด

เกี่ยวกับมัสยิด

เกี่ยวกับมัสยิด

          มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งได้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชุม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ 187 และเริ่มสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมัสยิดมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ มัสยิดได้กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำ ปัจจุบันมีสัปบุรุษประมาณ 220 ครัวเรือน