วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 37 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่ามที่ได้รับ รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่ามที่ได้รับ รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่ามที่ได้รับ รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น

อิหม่าม สาและ พงหลง

อิหม่าม สาและ พงหลง

           มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น ประจำปี 2551 ซึ่งท่านอิหม่าม สาและ พงหลง ได้เป็นครูสอนศาสนา โรงเรียนดารุลอูมลูม ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

           พิธีพระราชทานจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2552 พระราชทานโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมาร ซึ่งพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2551 จำนวน 29 คน ณ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีในครั้งนี้ด้วย

รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น

รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น

ประวัติของท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*