วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 53 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เชิญร่วมเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ฮ.ศ.1435
เชิญร่วมเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ฮ.ศ.1435

เชิญร่วมเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ฮ.ศ.1435

            ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งนุ้ย ร่วมกับมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และมัสยิดในตำบลทุ่งนุ้ยทุกมัสยิด ได้ประชุมคณะอิหม่ามเครือข่ายตำบลทุ่งนุ้ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ได้มีมติร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปี ฮ.ศ.1435 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภแควนกาหลง จังหวัดสตูล

            โดยในงานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ยปีนี้นั้น มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม และกิจกรรมของนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเครือตำบลทุ่งนุ้ย พร้อมทั้งมีการเลี้ยงอาหารตลอดงานด้วยครับ

กำหนดการงานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย ปีอิจเราะห์ศักราช 1435 ปี พ.ศ 2557
ณ มัสยิดฮีดายาตุดดีนียะฮ์  บ้านเกาะใหญ่  หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
25  มกราคม 2557

เวลา

กำหนดการ

13.00-13.45 น.

เปิดมัจญาลิดด้วยอัลเชิญคัมภีร์อัลกุรอานและพิธีมอบประกาศนียบัติแก่นักเรียนจบหลักสูตร ฟัรดูอีน ปี พ.ศ 2555 โดยรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล และประธานพิธีมอบกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนและเยาวชน

13.45-14.00 น.

บรรยายธรรมโดยนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮายาตุดดีนียะฮ์บ้านเกาะใหญ่

14.00-14.30 น.

กิจกรรมแสดงความกล้าตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเครือตำบลทุ่งนุ้ย

14.30-14.45 น.

อัลนาชีรตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮีดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

14.45-15.00 น.

บรรยายธรรมจากตัวแทนเยาวชนตำบลทุ่งนุ้ย

15.15-15.30 น.

เล่าประวัติศาสดานาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) โดยตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮีดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

15.30-15.45 น.

เสนออันนาชีรโดยคณะตัวแทนศูนย์ตาดีกามัสยิดฮีดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

15.45-16.00 น.

ละหมาดอัสรี

16.00-16.15 น.

บรรยายธรรมโดยตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดกอซีมียะฮ์ บ้านน้ำร้อน

16.15-16.30 น.

เสนออัลนาชีรโดยคณะตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุลอาหมาน บ้านหัวกาหมิง

16.30-16.45 น.

บรรยายธรรมโดยตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฆัยรียะฮ์ บ้านโตนปาหนัน

16.45- 17.00 น.

เล่าประวัติศาสดานาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) โดยตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮีดายาตุลมุสตากีม บ้านค่ายรวมมิตร

17.00-17.15 น.

ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานโดยตัวแทนศูนยืการศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัชาฟีอีบ้านน้ำหรา

17.15-17.30 น.

บรรยายธรรมโดยตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุลญาลาล บ้านทุ่งนุ้ยเหนือ

17.30-17.45 น.

พบปะประชาชนโดยกำนัน ตำบลทุ่งนุ้ย โดยนายสมาน หัสมา

17.45-18.00 น.

ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานโดยตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฟาลาหุดดีน บ้านปลักปาน

18.00-18.10 น.

เล่าประวัติศาสดานาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) โดยตัวแทนเยาวชนมัสยิดอัสซาดีนาตุลญันนะฮ์ บ้านห้วยหลอด

18.10-18.20 น.

เล่าประวัติศาสดานาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) โดยตัวแทนเยาวชนมัสยิดดารุลตักวา บ้านทุ่งนุ้ยใต้

18.20-18.45 น.

ละหมาดมักริบ

18.45-19.35 น.

กิจกรรมตอบปัญหาเยาวชนเครือข่ายมัสยิดตำบลทุ่งนุ้ย

19.35-20.00 น.

ละหมาดอีซา

20.00-20.15 น.

พิธีเปิดงานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ยเชิญคัมภีร์อัลกุรอานโดย นายฟารีดี  พงหลง ตัวแทนเยาวชนมัสยิดฮีดายาตุดดีนียะฮื บ้านเกาะใหญ่

20.15-20.45 น.

ประธานพิธีเปิดงานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

20.45-21.00 น.

พิธีกล่าวซอลาวัษนาบีรำลึกประวัติศาสดานาบีมูฮัมหมัด (ซ.ล)

21.00-21.15 น.

อัลนาชีรจากคณะตัวแทนนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา

21.15-22.15 น.

ฟังการบรรยายจากอาจารย์

22.15-22.30 น.

อัลนาชีรจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล

22.30-23.15 น.

ชมละครสะท้อนสังคมโดยเยาวชนมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง

23.15-23.30 น.

ประธานจัดงานกล่าวพิธีปิดงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*