วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 27 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1435 (ผลการดูดวงจันทร์ รอมฎอน)
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1435 (ผลการดูดวงจันทร์ รอมฎอน)

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1435 (ผลการดูดวงจันทร์ รอมฎอน)

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  กำหนดวันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

———————–

                      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

                      จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

        ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ramadan1435

ที่มา : เว็บไซต์ สำนักจุฬาราชมนตรี http://www.skthai.org/news/373614/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20กำหนดวันที่%201%20ของเดือนรอมฎอน%20ประจำปี%20ฮ.ศ.1435.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*