วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

นักเรียน โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์

            โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามประจำหมู่บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 34 ปีแล้ว โดยมีอิหม่ามสาและ พงหลง เป็นผู้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เปิดสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ของจังหวัดสตูล มีการเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 155 คน มีอาจารย์ผู้สอน 10 คน