วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 20 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

สำนักงานคณะกรรมอิสลามแห่งประเทศไทย

                  ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1430 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น

ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และอำนาจตามความในมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2550 ขอประกาศว่า วันอีฏิ้ลอัดฮา ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1430 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552   

จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

จุฬาราชมนตรี

ประกาศวันอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*