วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 22 : 59 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) เวลา 8.30 น.
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) เวลา 8.30 น.

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) เวลา 8.30 น.

 

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) เวลา 8.30 น. ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*