วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 25 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี ฮ.ศ.1435
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

————

                            ด้วย จุฬาราชมนตรี ได้มีบัญชาให้ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 จึงขอประกาศให้ พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

(ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข)
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
ผู้รับสนองบัญชา

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี ฮ.ศ.1435

ที่มา : http://www.skthai.org/news/378606/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮาประจำปี%20ฮ.ศ.1435.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*