วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 57 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> นายอำเภอและอบต. เยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล
นายอำเภอและอบต. เยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล

นายอำเภอและอบต. เยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา นายวิสิฐ  ตั้งปอง นายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และ คณะส่วนราชการอำเภอควนกาหลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำโดย นายอานัด  ใจตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่ โดยเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งในการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ก็จะทำให้องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสนใจในดำเนินกิจกรรมของชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*