วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 56 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1432 ตรงกับ 1 สิงหาคม 2554
ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1432 ตรงกับ 1 สิงหาคม 2554

ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1432 ตรงกับ 1 สิงหาคม 2554

ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432

ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศแจ้งให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1432 ในวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 รอมฎอน 1432 ตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้

โดยอาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลาม และอำนาจตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จุฬาราชมนตรี ขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้เริ่มต้นถือศีลอดในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นายอาศิส พิทักษ์พล
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*