วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 14 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> อำเภอควนกาหลงและพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา ไถนาด้วยควาย จับปลาไหล ตามโครงการประชารัฐ
อำเภอควนกาหลงและพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา ไถนาด้วยควาย จับปลาไหล ตามโครงการประชารัฐ

อำเภอควนกาหลงและพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา ไถนาด้วยควาย จับปลาไหล ตามโครงการประชารัฐ

          ที่ทุ่งนาบ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนต่างแห่กันมาร่วมโครงการประชารัฐอาสาลงแขกดำนา พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายบุญช่วย หอมยามเย็น นายอำเภอควนกาหลง และคณะร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่นาไว้เป็นมรดกตกทอดสืบสานแด่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ซึ่งนายอำเภอควนกาหลง ได้นำทีมชาวบ้านลงแขก ดำนา ตามขั้นตอนทำนาด้วยมือเปล่าแบบวิถีดั้งเดิม สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวนาควนกาหลงเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีกิจกรรมไถนาด้วยควาย และจับปลาไหลด้วยมือเปล่า มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ วิ่งไล่จับปลาไหลกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงจากกองเชียร์ของชาวบ้านที่ดังกระหึ่มทั่วท้องทุ่ง
 
          นายบุญช่วย หอมยามเย็น กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีงบประมาณ แต่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดสตูล โดยน้อมนำหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ และเข้าถึงความต้องการของประชาชนชาวอำเภอควนกาหลงอย่างถ่องแท้
 
          ด้านนายแม็ง หลังเถาะ เกษตรกรชาวนาบ้านทุ่งหว้า เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า พี่น้องชาวนาต่างดีใจที่ทางภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้อาชีพชาวนากลับฟื้นคืนสู่สังคมอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นหลังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของอาชีพนี้ แต่ตนและเพื่อน ๆ ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตข้าวออกมาให้ทุกคนได้นำไปรับประทานกัน และขอทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์อาชีพชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยในสมัยอดีต ให้ยังคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป


วีดีโอ ดำนา ไถนาด้วยควาย จับปลาไหล

 
pnoht590920001029502_20092016_055941
pnoht590920001029501_20092016_055941
pnoht590920001029503_20092016_055941
pnoht590920001029504_20092016_055941
pnoht590920001029505_20092016_055941
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*