วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 11 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438

———————-

               ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

               จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

               ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

ที่มา : เว็บไซต์สำนักจุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*