วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 16 : 56 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม
การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม

การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม

 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อิหม่าม สาและ พงหลง และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้เข้าร่วม การอบรม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม และทะเบียนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งจัดโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*