วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 23 : 07 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> นักเรียนเดินทางไปร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้
นักเรียนเดินทางไปร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้

นักเรียนเดินทางไปร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้

 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ และโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ไปร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2553 จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12) ณ บริเวณสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา ซึ่งในงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้นั้น ทางโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขับร้องอัลนาเชด ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนขับร้องอัลนาเชด ของจังหวัดสตูล การได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ก็ทำให้คณะครูผู้สอน และนักเรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*