วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 58 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด

นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด

              เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล และคณะ ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานการกุศล ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์  บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

              โดยงานการกุศลในครั้งนี้ ท่านฮอชาลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล ได้พบปะกับประชาชนที่ได้มาร่วมงาน และได้พูดคุยถึงการทำงานของท่านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล อาทิเช่น การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิม การจัดการเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ในประเทศไทย

              นอกจากนี้ที่สำคัญ ท่านฮอชาลี ม่าเหร็ม ได้เน้นย้ำเรื่องหลักการของศาสนาอิสลาม และการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานในครั้งนี้  และเนื่องจากท่านฮอชาลี ม่าเหร็ม เคยดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนั้นทางมัสยิดจึงเรียนเชิญให้ท่านกล่าวดุอาในพิธีปิด ของงานการกุศลในครั้งนี้ด้วย

              ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอขอบคุณ ท่านฮอชาลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานการกุศล มา ณ โอกาสนี้

IMG_3736

IMG_3735

IMG_3732

IMG_3731

IMG_3756

IMG_3711

IMG_3706
IMG_3689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*