วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 20 : 15 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด
ชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด

ชาวบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัดงานการกุศลของมัสยิด เพื่อหารายได้มาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนตาดีกานั้น พี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ พร้อมใจกันหยุดพัก หน้าที่การงานหรือภารกิจส่วนตัว เพื่อมาช่วยกันจัดการงานการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่นั้นมีความสามัคคีกันอย่างดีมาก ทุกครอบครัวในหมู่บ้านต่างก็พากันมาช่วยงานการกุศลในครั้งนี้ จึงทำให้งานการกุศลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อัลฮัมดูลิลละห์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*