วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 45 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1439
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮศ 1439

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  ฮิจเราะห์ศักราช 1439
และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439

————————–

           ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

           จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561  จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*