วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 10 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> ประชุมชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันอีดิลอัดฮารายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
ประชุมชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันอีดิลอัดฮารายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

ประชุมชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันอีดิลอัดฮารายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

            เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันอีดิลอัดฮารายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันวันอีดิลอัดฮา ฮ.ศ.1439 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ อาคารเรียนศูนย์ตาดีกา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมดังนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*