วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 18 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ วันที่ 1 เชาวาลหรือวันอีดิ้ลฟิตร์ ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ วันที่ 1 เชาวาลหรือวันอีดิ้ลฟิตร์ ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ วันที่ 1 เชาวาลหรือวันอีดิ้ลฟิตร์ ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555


ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

—————————–

          ตามที่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*