วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 17 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1433
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1433

สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1433

 

สารจุฬาราชมนตรี

ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

————————–

            ในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องมุสลิมทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความประเสริฐนี้  ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเพิ่มพูนความภักดีต่ออัลลอฮ์   ทั้งการละหมาดตะรอเวียะห์ การละหมาดในยามดึก การอ่านอัลกุรอาน การซิเกร ตลอดจนการจัดเลี้ยงละศีลอดและบริจาคทาน  อันเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีความใกล้ชิดพระองค์และได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในวันปรโลก

ข้าพเจ้าขอดุอาอฺจากอัลลอฮ์ องค์พระผู้อภิบาล โปรดดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อการประกอบศาสนกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน และวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์ทรงประทาน ความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข และความจำเริญแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยเทอญ

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*