วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 23 : 23 น.
Masjid News
You are here: Home >> ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหาร โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์นายสาและ พงหลง

 

ตำแหน่ง
– ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
– อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่อายุ :   56 ปี

ที่อยู่ :   24/1  หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  91130

วุฒิการศึกษาสูงสุด :
– สามัญ อนุปริญญา
– ศาสนา ซานาวียะห์

เริ่มปฏิบัติการสอน ปี 2524