วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 16 : 47 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดี กับอีหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์
ขอแสดงความยินดี กับอีหม่ามสาและ  พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

ขอแสดงความยินดี กับอีหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

 

ได้คัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

                  มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับนายสาและ  พงหลง อิหม่ามมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์  และนอกจากนี้ทางอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ก็ขอแสดงความยินดีกับ นายสาและ  พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ประจำปี 2552 ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อนึ่งสาและ  พงหลง ได้รับคัดเลือกในนามอิหม่ามของจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลนั้นมีอิหม่ามได้รับคัดเลือกเพียงคนเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*