วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 41 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์
เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์

อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะ

                 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ในนามมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์ ณ มัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง การซึ่งอบรมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในเขตตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยอบรมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการสมรส (นิกะห์) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับเยาวชนมุสลิมในการชีวิตและปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีเยาวชนให้ความสนใจจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*