วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 08 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ไปรับอิหม่ามกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์
ไปรับอิหม่ามกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์

ไปรับอิหม่ามกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์

 

บรรยากาศการกลับจากมักกะ

                เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 พี่น้อง ชาวบ้านเกาะใหญ่ ได้ไปรับอิหม่าม สาและ พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอิหม่ามสาและ พงหลง ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ TG 8809 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเจดดะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เวลา 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลา 05.00 น. เวลาประเทศไทย) ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เวลา 12.45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที โดยบรรยายกาศการไปรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้นั้น มีความคึกคัก มีมุสลิมจำนวนมากได้เดินทางไปรับพ่อแม่ พี่น้อง ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*