วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 51 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ปี 2552
ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ปี 2552

อิหม่าม สาและ พงหลง

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 โดยจะได้รับรางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่นประจำปี 2552 โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่นได้มาตรวจเยี่ยมที่มัสยิดแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552 ปรากฎว่า อิหม่าม สาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เป็นอิหม่ามดีเด่นของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 ซึ่งเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา อิหม่าม สาและ  พงหลง ก็เคยได้รับรางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่นมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*