วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 49 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552

โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552

ดร.สุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ซึ่งโครงการนี้มีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*