วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 21 : 15 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

*******

                ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์
                จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*