วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 55 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับบริหารจัดการ ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ (บัยตุ้ลมาล) ประจำปี ฮ.ศ.1434
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับบริหารจัดการ ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ (บัยตุ้ลมาล) ประจำปี ฮ.ศ.1434

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับบริหารจัดการ ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ (บัยตุ้ลมาล) ประจำปี ฮ.ศ.1434

            ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับบริหารจัดการ ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ (บัยตุ้ลมาล) ประจำปี ฮ.ศ.1434 เพื่อจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับต่อไป

            ซึ่ง ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ถูกตราเป็นบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นสิ่งขัดเกลาและชำระล้างผู้ที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ให้ปราศจากบาปอันเกิดจากคำพูดที่ไร้สาระและหยาบคายที่อาจเกิดขึ้นในขณะ ปฏิบัติศาสนกิจอันนี้ ทั้งยังเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้ยากจนขัดสนในการบริจาคอาหาร เพื่อพวกเขาจะได้อิ่มหน่ำสำราญ ไม่ต้องขอวิงวอนจากผู้ใดในวันตรุษ(วันอีด) หรือวันรายา(รายอ) นั่นเอง

บทความเกี่ยวกับซะกาต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*