วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 13 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เวลาละหมาดอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1440 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
เวลาละหมาดอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1440 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

เวลาละหมาดอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1440 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

ประชาสัมพันธ์ เวลาละหมาดอีดิลอัดฮา (รายาฮัจยี)

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล
จะทำการละหมาดอีดิลอัดฮา (รายฮัจยี) ฮ.ศ. 1440
ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30 น.

ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*