วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 20 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศการละหมาดอีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1437
บรรยากาศการละหมาดอีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1437

บรรยากาศการละหมาดอีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1437

บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1437

                     บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนี้ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ได้จัดให้มีการละหมาดอีดิลอัฎฮา (รายอ) ร่วมกัน ในวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1437 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 โดยเริ่มละหมาดเวลา 7.45 น. เสร็จประมาณเวลา 8.30 น. วันฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา หรือวันอีดอัฎฮา หรือที่ชาวสตูลเรียกวัน รายาฮัจยี นั้นพี่น้องมุสลิมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องมาละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาร่วมกัน คนที่ทำงานวันนี้ก็จะหยุดทำงาน คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกลับมารายาที่บ้าน ทำให้บรรยากาศในวันฮารีรายา นั้นมีความคึกคัก อบอุ่น สนุกสนาน และมีการขอมาอัฟ (ขออภัย) ซึ่งกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*