วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 15 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

                  มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ 187 มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์เป็นมัสยิดที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งจากเดิมก่อนที่จะมาเป็นมัสยิดนั้นเป็นนาซะหรือบาลายมาก่อน ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2524 และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันได้ตั้งเป็นมัสยิด ซึ่งขณะที่เป็นนาซะนั้นเป็นอาคารไม้ แต่ขณะนี้มัสยิดได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ปัจจุบันมัสยิดมีสัปบุรุษ ประมาณ 200 กว่าครัวเรือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*