วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 49 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด
นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด

นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส.สตูล พบประชาชน ในงานการกุศลของมัสยิด

              เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายธานินทร์ ใจสมุทร ส.ส.สตูล และคณะ ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานการกุศล ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์  บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

              โดยงานการกุศลในครั้งนี้ ท่านธานินทร์ ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล ได้พบปะ กับประชาชนที่ได้มาร่วมงาน และได้พูดคุยถึงการทำงานของท่านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล อาทิเช่น การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิม การจัดการเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ในประเทศไทย ซึ่งในการไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ ท่านธานินทร์ ใจสมุทร ก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องฮัจย์ ณ นครมักกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

              นอกจากนี้ที่สำคัญ ท่านธานินทร์ ใจสมุทร ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

              ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอขอบคุณ ท่านธานินทร์ ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานการกุศล มา ณ โอกาสนี้

IMG_3710

IMG_3712

IMG_3709

IMG_3708

IMG_3707

IMG_3603

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*