วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 22 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> อิหม่ามได้จัดเลี้ยง พบปะก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
อิหม่ามได้จัดเลี้ยง พบปะก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

อิหม่ามได้จัดเลี้ยง พบปะก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

 

อิหม่ามจัดเลี้ยง

                   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อิหม่ามสาและ พงหลง ได้จัดเลี้ยง พบปะพี่น้องก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารหลังจากละหมาดวันศุกร์เป็นต้นไป เพื่อพบปะก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้มีร่วมงานเลี้ยงจำนวนมาก จัดขึ้น ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*